top of page
Home: Welcome

Prizma Middenschool Lendelede

Interesse in de school? 

Meld jullie hieronder aan via de link en wij nemen contact op met jullie voor een afspraak te maken:

52361989761_e3ab6916f5_o (3).jpg

Welkom op
Prizma Middenschool Lendelede

Het pedagogisch project van de school: Hier groeit talent!

Tijd maken voor elkaar doet talent ontkiemen

We zijn een gemoedelijke school waar iedereen het beste van zichzelf geeft om onze jonge mensen optimaal tot ontplooiing te laten komen. Wij staan hier altijd voor hen klaar met raad en daad. Juist om deze gemoedelijkheid in daden om te zetten, betrekken we hierin graag de leerlingen zelf, de ouders en de lokale gemeenschap.

Kwaliteit versterkt talent

We willen op de eerste plaats degelijk en kwalitatief onderwijs bieden. We focussen daarbij op de ontwikkeling van de vele talenten van elke jongere. We zetten hen tevens op weg om zichzelf beter te leren kennen om zo een zo goed mogelijke keuze voor hun verdere toekomst te maken. 

Een warme school draagt zorg voor talent

We willen alle jongeren zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Verdraagzaamheid, solidariteit, behulpzaamheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn hierbij van wezenlijk belang in onze school. 

Stimuleren van creativiteit en zelfstandigheid laat talent verder groeien

Wij willen alle jongeren ook zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Creativiteit en zelfontplooiing maken hier een wezenlijk onderdeel van uit. Wij bieden een brede waaier aan van activiteiten die de persoonsontwikkeling van onze leerlingen alleen maar ten goede komt. Zo kunnen zij ontplooien tot weerbare, zelfstandige jonge mensen. 

Pluimen geven doet talent openbloeien

We willen een warme, familiale school zijn waar de drempel laag ligt zodat elke jongere zich zeer snel bij ons vlug thuis voelt. Begeleiding in alle facetten staat hier centraal. Wij geven vanuit een positieve geest waarden mee geïnspireerd door het christelijk verhaal van waaruit onze school ontstaan en opgericht is. 

Home: Over ons
Home: Services

Studieaanbod

1e leerjaar A

Je hebt je getuigschrift lagere school op zak en je bent op zoek naar een goede algemene ontwikkeling die de weg opent naar heel wat mogelijkheden in het tweede jaar en in de bovenbouwscholen. 

20240125_142216.jpg

1e leerjaar B

 • Je verlaat het zesde leerjaar zonder getuigschrift lager onderwijs en je behaalt het op het einde van het eerste leerjaar B;

 • je behaalde het getuigschrift lager onderwijs maar je kiest specifiek voor een meer individueel en praktijkgerichte aanpak;

 • je werkte met succes een BLO-school af en je kreeg het advies 1e leerjaar B;

 • je zit in het vijfde leerjaar en je bent al 12 jaar;

 • je hebt graag dat de juf of meester stap voor stap uitlegt hoe je je taak kan aanpakken;

 • je houdt van afwisseling;

 • je zit niet graag met je neus in de boeken, je werkt liever met je handen;

 • je houdt van alle soorten techniek: bouw, elektriciteit, hout, mechanica, mode, verzorging, voeding ...

2e leerjaar A

Vervolgtraject van het eerste jaar A. 

53005276703_8a75dea808_o.jpg

2e leerjaar B

 • Je kiest je ontdekkingstraject van 11 lesuren

 • In de praktijklessen leer je de typische vaardigheden van je basisoptie.

 • Je kan je algemene kennis verder uitbouwen.

 • Je ontdekt waar je heen wil in de tweede graad.

Home: Subscribe
bottom of page