top of page

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende klassen.

Deze vertegenwoordigers worden per klas verkozen en voorgedragen.

Dit schooljaar zijn dit de leden van de leerlingenraad:

- 1A01: Obi D'hont

- 1A02: Victor Willaert

- 1A03: Renée Verstraete

- 1A04: Hicham Lazrag

- 1B01: Ilina Commeene 

- 1B02: Renske Vandenbroucke 

- 2A01: Talha Mian Hussain

- 2A02: Jade De Braeve

- 2A03: Celeste Vermeersch

- 2A04: Rémi Bruneel

- 2A05: Louise Samyn

- 2B01: Lukas Demarez

- 2B02: Amber Vanhaesebroucke

Het doel van de leerlingenraad is dat deze fungeert als spreekbuis van wat leeft bij de leerlingen op onze school. 

Naast de evaluatie van specifieke activiteiten en de algehele schoolwerking mogen de leerlingen, al dan niet via een ideeënbus, zelf activiteiten en zaken ter verbetering aanbrengen.

Deze zaken worden besproken en desgevallend ook doorgevoerd.

Een aantal zaken die er gekomen zijn door tussenkomst van de leerlingenraad:

- onze speelplaats voorzien van springtouwen, nieuwe minivoetbalvelden, basketringen, een volleybalnet, nieuwe ballen...

- een keer per trimester een pizzamaaltijd

- aanbieden van gezonde dranken

- muziek op de speelplaats op vrijdagmiddag

- dekentje in de klas in tijden van Corona

- leerlingenraad in de kijker bij onze Opendeur Online

- aanbrengen van een aantal ideeën met betrekking tot de toekomst van onze school.

De leerlingen uit de leerlingenraad engageren zich ook voor een aantal activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de fluoactie en Halloween.

De leerlingenraad overlegt in principe één keer per maand. Voor het uitwerken van extra activiteiten kan er tussentijds worden overlegd met een deel van de afgevaardigden. 

Vanaf dit schooljaar zetten we ook in op '"Conflixers". Deze "Conflixers" zijn de peter of meter van een klas uit de eerstes. Ze zorgen ervoor dat deze leerlingen zich bij ons op school snel thuis voelen en staan voor hen ter beschikking als zij vragen hebben. 

foto leerlingenraad.jpg
bottom of page