Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende klassen.

Deze vertegenwoordigers worden per klas verkozen en voorgedragen.

Dit schooljaar zijn dit de leden van de leerlingenraad:

- 1A01: Louis Lemayer

- 1A02: Aarjen Devos (reserve: Dante Casaert) 

- 1A03: Brent Defreyne (reserve: Saar Lefever)

- 1A04: Neil Van  Coillie

- 1A05: Louise Samyn

- 1B01: Yme Lesy (reserve: Kjernzo Dejonckheere)

- 2A01: Lukas Geens (reserve: Xander De Bleeckere en Henri Lootens)

- 2A02: Quinten Vroman

- 2A03: Ilana Commeene

- 2A04: Juliette Leterme, Axelle Bourdeau (reserve: Matthew Duprez)

- 2A05: Louis Lambrecht

- 2B01: Tobias Mortelmans (reserve: Manon Vermarcke) 

- 2B02: Naomi Roels (reserve: Noah D'hondt) 

Het doel van de leerlingenraad is dat deze fungeert als spreekbuis van wat leeft bij de leerlingen op onze school. 

Naast de evaluatie van specifieke activiteiten en de algehele schoolwerking mogen de leerlingen, al dan niet via een ideeënbus, zelf activiteiten en zaken ter verbetering aanbrengen.

Deze zaken worden besproken en desgevallend ook doorgevoerd.

Een aantal zaken die er gekomen zijn door tussenkomst van de leerlingenraad:

- onze speelplaats voorzien van springtouwen, nieuwe minivoetbalvelden, basketringen, een volleybalnet, nieuwe ballen...

- een keer per trimester een pizzamaaltijd

- aanbieden van gezonde dranken

- muziek op de speelplaats op vrijdagmiddag

- dekentje in de klas in tijden van Corona

- leerlingenraad in de kijker bij onze Opendeur Online

- aanbrengen van een aantal ideeën met betrekking tot de toekomst van onze school.

De leerlingen uit de leerlingenraad engageren zich ook voor een aantal activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de fluoactie en Halloween.

De leerlingenraad overlegt in principe één keer per maand. Voor het uitwerken van extra activiteiten kan er tussentijds worden overlegd met een deel van de afgevaardigden. 

leerlingenraad.jpg