top of page

Studiekeuzebegeleiding

Om de leerlingen uit het tweede jaar optimaal te begeleiden bij hun oriëntering voor de hen meest geschikte studierichting in de bovenbouw doorlopen we een heel traject. 

Vanaf begin januari: de klastitularis verduidelijkt in de klas het studiekeuzetraject dat met hen zal worden afgelegd. De leerlingen werken op regelmatige basis in het studiekeuzeboekje.

Januari-Februari: de collega's uit onze bovenbouwscholen stellen hun school en studierichtingen voor. De leerlingen van het tweede jaar gaan eveneens op bezoek naar de bovenbouwscholen van de scholengemeenschap:

- Prizma campus College

- Prizma campus IdP

- Prizma campus VTI

Begin Februari: de ouders worden uitgenodigd op een voorstelling van de bovenbouwscholen.

Eind tweede trimester: de leerlingen maken al voor een eerste keer een keuze. Deze keuze wordt ter bespreking voorgelegd aan de klassenraad. De klassenraad brengt voor een eerste keer een advies uit. Dezelfde manier van werken wordt hernomen op het einde van het schooljaar. Op dat moment formuleert de klassenraad een laatste keer een advies. Zowel het eerste als tweede advies wordt met de betrokken leerling (=tijdens het leerlingencontact) als met de ouders (tijdens het oudercontact) besproken.

De leerlingen uit de eerstes worden ook niet aan hun lot overgelaten. Bij de start van het derde trimester wordt aan de leerlingen en hun ouders een overzicht gepresenteerd van de te volgen basisopties en ontdekkingstrajecten in het tweede jaar.

Eind mei- begin juni wordt de uitleg ook nog eens klassikaal gebracht. 

bottom of page