top of page

1e leerjaar A

Voor wie?

je hebt je getuigschrift lagere school op zak en je bent op zoek naar een goede algemene ontwikkeling die de weg opent naar heel wat mogelijkheden in het tweede jaar en in de bovenbouwscholen.

Onze school biedt in de observerende en oriënterende eerste graad een ruime waaier aan mogelijkheden.

Stappenplan kiezen in 1A

Je kiest voor een algemene vorming (A) of een algemene vorming met verdieping (A*).

Vervolgens kies je voor 2 x 2 lesuren binnen het keuzegedeelte, uitgezonderd voor Latijn waar je ineens kiest voor 4 lesuren.

Je kiest dus voor een groen blok (links) én een geel blok (rechts) van telkens twee lesuren.

 

Let hierbij wel op dat je:

  • geen twee keuzes met dezelfde benaming kunt maken;

  • Latijn, Frans & wiskunde en STEM-wetenschappen alleen kan kiezen als je voor de algemene vorming met verdieping (A*) hebt gekozen

  • de overige ontdekkingstrajecten kunnen zowel gekozen worden vanuit het basisaanbod (A) als vanuit het verdiepingstraject (A*).

Algemene vorming 1A en 1A*

algemene vorming 1A.jpg

Ontdekkingstrajecten 1A en 1A*

Ontdekkingstrajecten

Druk op de naam van het keuzevak voor meer informatie.

Keuzes die zowel in de groene als de gele kolom voorkomen:

bottom of page