top of page

1e leerjaar B

Voor wie?

 • Je verlaat het zesde leerjaar zonder getuigschrift lager onderwijs en je behaalt het op het einde van het eerste leerjaar B;

 • je hebt het getuigschrift lager onderwijs behaald, doch je kiest voor een meer praktisch gerichte opleiding en nog meer begeleiding op maat;

 • je werkte met succes een BLO-school af en je kreeg het advies 1e leerjaar B;

 • je zit in het vijfde leerjaar en je bent al 12 jaar;

 • je houdt van een kleine klasgroep waar je meester of juf je goed kunnen helpen als het wat moeilijk loopt;

 • je hebt graag dat de juf of meester stap voor stap uitlegt hoe je je taak kan aanpakken;

 • je houdt van afwisseling;

 • je zit niet graag met je neus in de boeken, je werkt liever met je handen;

 • je houdt van alle soorten techniek: bouw, elektriciteit, hout, mechanica, mode, verzorging, voeding ...

Wat leer je?

 • Je oefent de basistechnieken van zowel hout, bouw, mechanica, elektriciteit of van verzorging, mode, voeding en ICT;

 • Je werkt met gereedschappen en machines aangepast aan jouw mogelijkheden;

 • Je maakt een werkstuk op jouw tempo met inbreng van jouw eigen ideeën;

 • Je gelooft in jezelf, je kent en kan al heel wat:

  • je leert goed rekenen;

  • je taal gaat erop vooruit;

 • Je maakt uit wat je graag doet, wat je goed kan om zo te kiezen voor de richting die in het tweede leerjaar B het best bij jou past.

Algemene vorming 1B

1B algemene vorming juist.png

Ontdekkingstrajecten 1B

ontdekkingstrajecten 1B.jpg
Ontdekkingstrajecten

Druk op de naam van het keuzevak voor meer informatie

bottom of page