top of page

UNESCO

unesco.jpg
Contact: Section Title

De Prizma-scholen maken deel uit van het Unesco Associated School Project Netwerk (ASPnet). Het verbindt scholen van over de hele wereld met elkaar rond het doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren.

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Ze maken de leerlingen vertrouwd met het gedachtengoed van Unesco en leren de jongeren dat ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor positieve veranderingen en kunnen bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld. 

Wat is Unesco? Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen? 

Unesco is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog stimuleert in het onderwijs, in wetenschap, cultuur en communicatie.

De kern van Unesco is: "Omdat oorlogen beginnen in de hoofden van de mensen, moeten we in de hoofden van mensen vrede opbouwen." 

Dat doel wordt sinds 2015 opgedeeld in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zij vormen een mondiale agenda, die tegen 2030 de leefwereld van zoveel mogelijk mensen moet verbeteren. 

bottom of page