UNESCO

unesco.jpg

Per klas werd er 1 doel gekozen waaraan dit schooljaar gewerkt zal worden.

1A1: gendergelijkheid 

1A2: goede gezondheid en welzijn: de leerlingen gaan koekjes bakken en brengen naar het rusthuis van Lendelede

1A3: goede gezondheid en welzijn: de leerlingen maken een banner & spel cfr. Code Coppens

1A4: kwaliteitsonderwijs: Fair Trade Shop. Opbrengst voor Plan International 

1A5: goede gezondheid en welzijn: MSLE goes for a good mood. 

1B1: geen honger: affiche voedselinzameling. Voedsel inzamelen op school en bezorgen aan Sociaal Thuis.

2A1: gendergelijkheid

2A2: klimaat, leven op het land en in het water

2A3: klimaatactie

2A4: geen honger: Afficheontwerp, toneeltje, voedselinzameling

2B1 MW: geen honger-Klimaat-Leven op aarde

2B2 STEM: klimaat: Stimuleren gebruik boterhamdozen, afval sorteren, minder sluikstorten.

 

De Prizma-scholen maken deel uit van het Unesco Associated School Project Netwerk (ASPnet). Het verbindt scholen van over de hele wereld met elkaar rond het doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren.

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Ze maken de leerlingen vertrouwd met het gedachtengoed van Unesco en leren de jongeren dat ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor positieve veranderingen en kunnen bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld. 

Wat is Unesco? Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen? 

Unesco is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog stimuleert in het onderwijs, in wetenschap, cultuur en communicatie.

De kern van Unesco is: "Omdat oorlogen beginnen in de hoofden van de mensen, moeten we in de hoofden van mensen vrede opbouwen." 

Dat doel wordt sinds 2015 opgedeeld in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zij vormen een mondiale agenda, die tegen 2030 de leefwereld van zoveel mogelijk mensen moet verbeteren.