top of page

Economie & organisatie

Voor wie?

- je wil meer weten over kopen en verkopen

- je wil weten hoe reclamemakers erin slagen jou dingen te doen kopen

- je hebt interesse voor actualiteit

- je hebt geen schrik van ondernemen

- je hebt degelijke ICT-vaardigheden

- je communiceert graag: praten en schrijven, telefoneren, mailen... kun je op een correcte manier

Wat leer je ?

- je denkt kritisch na over de economische maatschappelijke actualiteit vanuit het standpunt van de consument

- je onderzoekt economisch-maatschappelijke verschijnselen en actualiteit vanuit het standpunt van een onderneming en de overheid

- je past ICT toe om gegevens efficiënt te verzamelen en correct te verwerken

- je ontwikkelt ondernemingszin 

economie en organisatie 2.jpg
bottom of page