top of page

Wiskunde & talen

Wiskunde-Frans              Wiskunde-Nederlands
          remediëren- verdiepen - versterken

Keuzevak wiskunde:

 

- we gaan op zoek naar concrete toepassingen op wiskundige redeneringen

- we gaan aan de slag met fiches rond probleemoplossend denken

- uitbreiding van je wiskundige kennis

Keuzevak Frans:

- nieuwe lees-, spreek- en schrijfvaardigheden Frans

- verder toepassen en oefenen van de leerstof in het basispakketten van 3u Frans 

Keuzevak Nederlands:

Remediëren:

- op een speelse manier omgaan met taal door bijvoorbeeld: naamgedichten te maken, rebussen oplossen...

- actualiteit volgen: corona, brexit

Verdiepen- versterken:

- actief lezen van actuele teksten uit Nieuwsbegrip om het begrijpend lezen op te krikken

- bookwidgets over actualiteit

- samenvattingen, mindmaps en placemats leren maken

- uitbreiding van de woordenschat

- kijk- en luisterfragmenten uit Karrewiet en het Jeugdjournaal

bottom of page